X

Jak zjistit, jestli miminko slyší?

< 1 min čtení

Jak zjistit, jestli miminko slyší?

Sluchový screening je nejdůležitějším včasným způsobem, jak zjistit, zda je sluch dítěte poškozen. Rodiče a další pečovatelé musí být ale také upozorněni na varovné příznaky.

Sluchový screening je prováděn ještě v porodnici. Známky ztráty sluchu a rozsah sluchového postižení se mohou u různých dětí lišit.

Varovné signály samy o sobě nemusí být důvodem k obavám (například když vaše dítě tvrdě spí, nebo má koliku atd.). Pokud si však všimnete některého z následujících příznaků, kontaktujte lékaře.

Varovné signály: Novorozenec do 3 měsíců

 • Nepřekvapí se ani sebou netrhne v reakci na náhlý hlasitý zvuk.
 • Nereaguje na zvuky, hudbu ani hlasy.
 • Není možné jej uklidnit měkkými zvuky.
 • Nepohne se ani se neprobudí při zvuku hlasů nebo hluku, když spí v tiché místnosti.
 • Od dvou měsíců nevydává hlásku, která zní jako „oh“.
 • Od dvou měsíců neutichne při zvuku známých hlasů.

Varovné signály: 4 až 8 měsíců

 • Neotáčí hlavu za zvukem, který nevidí.
 • Nemění výrazy při hlasitém zvuku, když je v klidném prostředí.
 • Od šesti měsíců se nesnaží napodobovat zvuky.
 • Nebrblá si samo pro sebe ani na jiné lidi, kteří s ním mluví.
 • Nereaguje na tón změny hlasu.
 • Zdá se, že slyší pouze některé zvuky.
 • Věnuje pozornost pouze vibračnímu hluku (tomu, který může také cítit), ale ne tomu, který je možné pouze slyšet.

Výstražné signály: 9 až 12 měsíců

 • Neotáčí se ke zdroji hluku.
 • Neodpovídá na své jméno.
 • Když si brouká samo pro sebe, nevydává několik různých souhláskových zvuků (m, p, b, g, atd.).
 • Nereaguje na hudbu tím, že poslouchá, skáče nebo zpívá.
 • Od jednoho roku neříká jednotlivá slova (ta-ta, ma-ma).
 • Od jednoho roku nevyjadřuje velké množství různých souhlásek zvuků na začátku slov.
 • Nerozumí běžným slovům (bota), výrazům (ahoj), nebo příkazům (sem).
5/5 - (2 votes)

Průvodce těhotenstvím