X

Měl by být otec u porodu?

4 min čtení

Měl by být otec u porodu?

Otázka, zda by partner – otec dítěte měl být přítomen u porodu dnes napadá i trápí spoustu žen.

Co si o tom myslí psychologové, zkušené porodní asistentky a samy ženy a jejich muži, kteří porod spolu zažili?

Madonin komplex

Problémem, o kterém se velmi často ve spojitosti s partnerem rodičky při porodu zmiňují psychologové je tzv. Madonin komplex. Ten popsal již známý psycholog Sigmund Freud.

Jedná se o jev, kdy muž v ženě vidí matku svých dětí, ženu, která je mu oporou a stará se o domácnost, nikoliv ale nadále svou sexuální partnerku.

Tento problém se opravdu může projevit po společně prožitém porodu. Dá se mu ale předejít! Jak?

Základem jsou dva body:

  • společná příprava páru k porodu
  • a mužova svobodná volba.

Otcova svobodná volba

Zkušené porodní asistentky a duly vždy párům radí tato jednoduchá pravidla – partner by nikdy k přítomnosti u porodu neměl být dotlačen ani vmanipulován, a jeho svobodná volba být u porodu by měla přetrvávat po dobu celého porodu samotného.

To v praxi znamená, že žena může projevit zájem o mužovu přítomnost u porodu a vysvětlit mu, že je to pro ni důležité. Zároveň by ale vždy měla být otevřená tomu, že pokud se její partner na tuto zkušenost cítit nebude, nebo se během porodu rozhodne, že dále nechce být jeho součástí, nedostane se mu žádných výčitek, ale naopak pochopení.

Tento bod může být pro ženu náročný, protože porod je dlouhým a často bolestivým procesem, a žena si nepřeje jím procházet sama.

Pokud se této situaci chcete vyvarovat, nebo už předem víte, že váš partner přítomnost u porodu striktně odmítá a vy se nechcete spoléhat na to, že si to na poslední chvíli rozmyslí, domluvte si pro přítomnost a pomoc u porodu služby duly či soukromé porodní asistentky.

Obě služby bývají hrazeny přímo rodičkou s případným drobným příspěvkem pojišťovny. Zajistí vám ovšem komfort pomoci a něčí milé a zkušené přítomnosti po celou dobu porodu, na což porodní asistentky zaměstnané přímo v porodnicích nemívají zpravidla čas, a bohužel často ani chuť. Např. záda vám během kontrakcí určitě masírovat nebudou.

Ženy, které již rodily, drtivou většinou hlasů doporučují zajistit si něčí přítomnost u porodu, ať jde o partnera, dulu, soukromou porodní asistentku nebo třeba maminku, sestru nebo ochotnou kamarádku.

Společná příprava k porodu

Spousta mužů má z přítomnosti u porodu strach z toho důvodu, že si ještě méně než žena samotná dokáží představit, co je vlastně čeká. Ve svých představách před sebou vidí partnerku ve velkých bolestech, spoustu křiku, krve, nemocniční prostředí, všechny možné i nemožné komplikace…

Stručně řečeno je pochopitelné, proč se někteří muži porodu bojí.

Ženám bylo do vínku dáno, že pokud se rozhodnou mít děti, porodí je. A i ženy samotné se na tento proces dnes poctivě dlouhé měsíce připravují. Proč tedy nepřipravit i muže?

Vtáhněte muže do rozhovoru o porodu, ptejte se ho, z čeho konkrétně má strach. Vezměte jej na šetrný předporodní kurz zaměřený na přirozený porod, který povede zkušená porodní asistentka, která bude ochotná zodpovědět všechny dotazy vás obou.

Pozor dejte na „předporodní kurzy“ pořádané přímo porodnicemi. Ty totiž slouží spíš k prohlídce nemocničního prostředí a ujištění ze strany zaměstnanců porodnice o tom, že od vás při porodu očekávají plnou spolupráci – což může muže naopak ještě více od přítomnosti u porodu odradit.

Matčina svobodná volba

V neposlední řadě je vhodné pomýšlet i na ženinu svobodnou volbu, tedy na případ, kdy si žena mužovu přítomnost u porodu nepřeje.

Jedná se spíše o ojedinělé případy, ale existují, a je třeba ženino přání plně respektovat (žena by při porodu neměla zažívat nepohodu, jinak se v jejím těle vyplavuje stresový hormon adrenalin, který zastavuje kontrakce, a tedy zpomaluje porod, což může vést k dalším porodním komplikacím).

Žena se kupříkladu nemusí cítit komfortně při představě, že její muž vidí její bolest a nepohodlí, nebo například jakékoliv tělesné výměšky, které jsou porodu přítomné apod. Nebo je žena pouze od přírody vnitřně naladěná na porod v přítomnosti žen bez mužů – tato situace může nastat také v případě žen, které byly ve svém životě sexuálně zneužity nebo zneužívány, a je vhodné na ni předem upozornit i personál porodnice a požádat o čistě ženskou přítomnost u porodu (je-li to alespoň trošku možné).

V těchto situacích je také velmi vhodné zvážit služby duly či soukromé porodní asistentky.

Zkušenosti žen a mužů po společně prožitém porodu

Muži, kteří se na porod společně se ženami poctivě připravovali většinou popisují porod jako krásnou záležitost, kterou si spolu se svou ženou užili jako oslavu narození vlastního dítěte a jsou šťastní, že tomuto výjimečnému okamžiku mohli být přítomni.

Většina párů, které prožijí porod spolu, se jen ujistí v tom, že příště budou jednat stejně.

Partneři, kteří jsou porodu svého dítěte přítomni zažívají pocity hrdosti, že zvládli v této náročné chvíli podpořit svou ženu, a zároveň si budují vztah ke svému novorozenému dítěti doslova od jeho prvního nádechu.

Stejně tak bylo v psychologii prokázáno, že přítomnost muže u porodu je důležitá i pro dítě samotné, které porod také intenzivně prožívá a vnímá, a které se rodí s pocitem radosti, že spatří svou matku, ale i otce, a že spolu zažijí slavnostní atmosféru prvního shledání.

Závěrem

Přítomnost partnera u porodu je pozitivní zkušenost pro pár i jejich novorozené dítě. Vždy je ovšem třeba dodržet pravidlo, aby byl muž u porodu ze své vlastní vůle, a stejně tak aby si jeho přítomnost přála žena samotná.

V případě, že si jeden z partnerů přeje opak toho, co ten druhý, je na místě volit rozumný kompromis – ideálně domluvený předem, protože během porodu samotného již žena nemá myšlenky na řešení ničeho dalšího.

Pokud se muž aktivně účastní porodu svého dítěte, posouvá se on v očích své ženy, a stejně tak ona v těch jeho na mnohem vyšší úroveň – jde tedy o zkušenost, která může každý pár ještě více stmelit.

5/5 - (1 vote)

Průvodce těhotenstvím