X

Jak napsat působivý strukturovaný životopis? [+vzor]

5 min čtení

Jak napsat působivý strukturovaný životopis? [+vzor]

Žádáte-li o pracovní nabídku, životopis spolu s motivačním či průvodním dopisem je první z mnoha věcí, kterou od Vás každý personalista chce. Pokud personalistu zaujmete svým životopisem, máte šanci vyhrát vstupenku na pohovor.

Strukturovaný životopis by se dalo přeložit jako heslovitý. Tedy bodově sepsaný, stručný, bez dlouhých odstavců a vykecávání se.

Jak ale napsat působivý strukturovaný životopis, a co by každé CV mělo obsahovat?

Osobní údaje

V sekci osobních údajů by rozhodně nemělo chybět samozřejmě jméno a příjmení, případně titul. Do této sekce by se neměl uvádět přímý věk, nýbrž datum narození. Krom toho zde také nesmí chybět vaše současné bydliště. Co se kontaktu týče, uveďte zde vaše telefonní číslo a emailovou adresu.

U emailové adresy personalisty rozhodně neohromí, když uvedete neformální adresu, například „kocicka86@domena.cz“.

Z tohoto důvodu je vhodné založit si novou emailovou adresu pro oficiální účely, pokud ještě žádnou takovou nemáte. Vhodnou emailovou adresu se rozumí například „jmeno.prijmeni@domena.cz“.

Pokud chcete uvést sociální sítě, měli byste uvést jen ty profily, na kterých se prezentujete v profesionálním světle. Rozhodně sem nepatří váš osobní Facebookový profil či profil na Twitteru, kam píšete vaše myšlenky nebo zážitky ze života. Pokud máte aktuální profil na síti LinkedIn, uveďte především ten.

Pozor: I když vaše osobní profily na Facebook a Instagramu nepatří do životopisu, myslete na to, že si je personalisté mohou dohledat a prohlédnout. V dnešní době to není nic výjimečného. Promažte nedůstojné fotky z alkoholových oslav, nebo třeba kritiku bývalého šéfa.

Někteří zaměstnavatelé vyžadují v zasílaném životopise i vaší fotografii. Tak jako u emailové adresy, neposílejte fotografii, kde se vyskytujete v neformálním světle, například na svatbě nebo v hospodě. Fotografie by měla být při nejmenším podobná té, jakou máte například v občanském průkaze či pasu.

Pracovní zkušenosti

Sekce pracovních zkušeností je nejdůležitější část životopisu, proto zde uveďte pracovní činnosti, které jste v minulosti vykonávaly, nebo vykonáváte.

Vždy piště chronologicky – od nejnovějších po nejstarší.

Vaše pracovní zkušenosti popište jménem zaměstnavatele (firmy), měsícem a rokem začátku navázání pracovního vztahu a rovněž měsícem a rokem rozvázání pracovní smlouvy.

Nezapomeňte u dané pracovní činnosti napsat, jakou pracovní činnost jste u daného zaměstnavatele vykonávali. Pod obecným názvem pozice si lze představit cokoliv. Proto konkrétně, ale stručně popište nejčastější činnosti. Například vyřizování objednávek, komunikace s dodavateli, správa vozového parku atp.

Vzdělání

Konvencí je, že do sekce vzdělání se nepíše absolvování základní školy. Naopak je vhodné zmínit všechny střední a vysoké školy (či učiliště), které jste absolvovali, a jaký obor jste vystudovali.

Nezapomeňte připsat měsíc a rok nástupu do školy, ukončení a případně, zda-li jste studium ukončili zkouškou. Je vhodné také zmínit, že zde platí stejné pravidlo jako o pracovních zkušeností, pište chronologicky a začněte nejvyšším dosaženým vzděláním.

Zmínit můžete rovněž absolvování kurzů, případně pokud jste získali certifikáty prokazující nějaké vaše znalosti či dovednosti.

Dovednosti

Personalisty zajímá, co všechno umíte, v čem jste dobří a proč by měli vybrat právě vás. Ve vašem životopise by rozhodně neměly chybět nějaké dovednosti, které umíte.

Schopnosti, které zde uvedete byste měli uzpůsobit potřebám zaměstnavatele a pozici, na kterou se hlásíte.

Uveďte sem například, jestli máte řidičský či potravinářský průkaz, jaké ovládáte jazyky, zvláštní znalosti v počítačích – programování, vytváření webu a podobně nebo zda umíte malovat.

Dovednosti, které zvládá každý, sem psát nemusíte. To je třeba práce s internetem, Wordem či Powerpointem nebo emailová komunikace.

Koníčky

Je pravda, že personalisté nemají tolik času, aby věnovali svůj drahocenný čas k nahlížení do vašich osobních aktivit. Vaše zájmy a koníčky, které provozujete ve svém čase do životopisu vypisovat nemusíte. Pokud však chcete, zmíněním několika relevantních volnočasových aktivit ničemu neuškodíte. Neuvádějte však kontroverzní, ale zajímavé činnosti!

Vlastnosti

Vzhledem k tomu, že vás personalista nezná, a neví, jaký jste, je proto vhodné do zápatí svého životopisu vypsat i pár vašich kladných předností, které personalistovi přiblíží vaši osobu, a poskytne další důvod, proč vás pozvat na pohovor.

Příklady takových vlastností se rozumí například flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost či ochota se učit novým věcem. Vyzdvihněte své nejlepší vlastnosti a ideálně se vyhněte klišé.

Jak má být životopis dlouhý?

Ve vašem životopise byste měli zmínit pouze relevantní informace. Nemusíte vypisovat všechny nedůležité informace o sobě. Nejenže tím ušetříte personalistovi čas při čtení vašeho životopisu, ale také snížíte potencionální riziko, že personalista zahodí vaše CV a dá přednost někomu jinému.

Ideální rozsah životopisu by neměl překročit jednu až dvě stránky o velikosti A4. Maximum jsou však tři stránky.

Jak si životopis přizpůsobit?

Pokud se hlásíte na pracovní pozici, která vyžaduje určité vlastnosti, dovednosti a vzdělání, přizpůsobte svůj životopis tak, aby odpovídal požadavkům pracovní nabídky. Nejenže tím zaujmete personalisty a zaměstnavatele, ale také se vám zvýší šance, že budete vybráni na pohovor.

Například pokud se hlásíte na pozici redaktora, vypíchněte jen ty nejdůležitější informace o vás, čím personalisty dostanete do kolen – že jste komunikativní, samostatní, odolní vuči stresu, máte nějaké zkušenosti se psaním, ať už jakékoliv, či máte vystudovanou školu v oboru žurnalistiky.

Personalisty rozhodně neohromí, když uvidí ve vašich pracovních zkušenostech, že jste i mimo jiné pracoval/a ve výrobě.

Může být životopis graficky vylepšen?

Řada textových editorů nabízí mnoho předpřipravených grafických šablon pro životopisy. Můžete využít některý z nich. Jsou většinou stavěny tak, aby přidali do dokumentu pouze takové grafické prvky, které životopis vylepší. Nikoliv přeplácají. Pamatujte na to, že životopis by měl být především decentní.

Ve správně napsaném strukturovaném životopise by měl být řád, nikoliv chaos. Svůj životopis uzpůsobte tak, aby byl přehledný, snadno čitelný a informace rychle dohledatelné. To je zásadní.

Klidně ať váš životopis vypadá nudně jako soudní obsílka. Práci vám nezískají grafické prvky životopisu, ale informace v něm a váš výkon na pohovoru.

Raději se zaměřte na stručnost a vizuální strukturu textů. Dlouhé bloky textu každý přeskakuje.

Výjimkou jsou designéři. Pro ně vizuální stránka životopisu plní stejnou funkci, jako jejich vizitky. Vzhled životopisu grafického designéra by neškodilo mít ve stejném duchu, jako jeho osobní branding.

V jakém formátu životopis zaslat?

Odpovídáte-li na pracovní nabídku přes internet, a chcete-li přes internet také zaslat svůj životopis, pošlete jej ve formátu PDF (Portable Document Format).

Dokument v tomto formátu lze snadno otevřít v programu Adobe Reader, který by měl být nainstalovaný v počítačích jako základní softwarové vybavení. Dokument s koncovkou .pdf také zachová formátování textu, v jakém jste ho vytvořili. Proto zde nehrozí, že se formátování po otevření v jiném počítači změní, či zcela zmizí.

Mimo to PDF také sníží velikost zasílaného souboru.

Jak exportovat životopis do formátu PDF?

Textové editory mají funkci exportování dokumentu i do jiných formátu. Postup při exportování dokumentu do formátu PDF je v programech Microsoft Word a OpenOffice Writer téměř stejný: klikněte na tlačítko „Soubor“, vyberte „Uložit jako“ nebo „Exportovat jako“, zvolte PDF a dále se řiďte instrukcemi. Výsledný soubor si nezapomeňte zkontrolovat.

Vzor životopisu ke stažení

I když personalisté doporučují vlastní invenci, přikládáme pro inspiraci vzor strukturovaného životopisu ke stažení:

životopis vzor

Stáhnout vzor životopisu ve formátu Microsoft Word (.docx)

Stáhnout vzor životopisu pro starší verze Microsoft Word (.doc)

Stáhnout vzor životopisu pro počítače Mac (.pages)

Stáhnout vzor životopisu ve formátu PDF (.pdf, nelze upravovat)

Až skončíte s úpravami ve Wordu, nebo v Pages, uložte soubor ve stejném formátu pro budoucí úpravy a následně uložte či exportujte jako PDF, které budete rozesílat firmám.

Jak často životopis aktualizovat?

Svůj životopis mějte stále aktualizovaný – připisujte do něj nejnovější relevantní informace o vás, o novinkách ve vašem profesním životě. V případě, že se budete hlásit na jinou pracovní nabídku, může vám to značně ušetřit čas.

Psaní životopisu je časově náročné, ale za předpokladu, že své CV napíšete správně, pravopisně bez chyby a ohromíte personalisty, jak již bylo řečeno, vyhraje vám to vstupenku na pohovor, kde ukážete, proč jste vy tím pravým kandidátem na danou pozici. Přejeme hodně štěstí!

5/5 - (5 votes)