X

Co dělat, když vám zaměstnavatel dluží výplatu?

2 min čtení

Co dělat, když vám zaměstnavatel dluží výplatu?

Ocitli jste se v nepříjemné situaci, kdy vám ze strany zaměstnavatele nebyla vyplacena mzda? Od opakujícího se nedodržování termínu splatnosti mzdy jste se dostali do fáze, kdy mzda nedorazila vůbec. Zaměstnavatel neplní sliby, přestal s vámi komunikovat. Co můžete v takové situaci dělat a na koho se obrátit?

Okamžité ukončení pracovního poměru

Je-li zaměstnavatel v prodlení více jak 15 dní po termínu splatnosti, který byl sjednán v pracovní smlouvě, máte podle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce možnost okamžitě ukončit pracovní poměr.

Nárok na mzdu

Dle § 109 zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vám náleží za vykonanou práci mzda. Mzda je splatná po vykonání práce. Splatnost je nejpozději určena na měsíc následující po měsíci, ve kterém vám jako zaměstnanci vznikl nárok na mzdu.

Úřady

Pokud s vámi zaměstnavatel nekomunikuje, zadržuje vám mzdu například z důvodu evidence pohledávky vůči svým obchodním partnerům, nedostatku finančních prostředků na firemním účtu nebo z jiného důvodu, který vám není znám, můžete pracovní poměr ukončit a následně svoji mzdu vymáhat.

Zaměstnavatel zadržováním mzdy či podmiňováním vyplacení mzdy porušuje zákoník práce a vy se v takovémto případě můžete obrátit na:

Upomínka

Pohledávku za svým již bývalým zaměstnavatelem můžete vymáhat sami. Na prodej pohledávky či její postoupení inkasní společnosti máte stále dostatek času. Proč to tedy nezkusit svépomocí?

V prvním kroku zašlete zaměstnavateli upomínku. Upomínky zasílejte doporučeně na adresu sídla společnosti. Upomínky jsou celkem tři: 

  • První se splatností 7 pracovních dní,
  • druhá se splatností 5 pracovních dní
  • a třetí se splatností 3 dny. 

Třetí upomínka je „pokusem o smír“. V upomínce vyzvěte zaměstnavatele k úhradě mzdy. Upozorněte jej na prodlení z jeho strany. V upomínce uveďte termín, do kdy vám má bývalý zaměstnavatel mzdu zaslat na vámi uvedený bankovní účet.

Ve třetí upomínce se můžete pokusit zaměstnavatele upozornit na to, že v případě neuhrazení budete pohledávku za mzdou vymáhat soudní cestou včetně úroků z prodlení.

Obrátíte-li se v rámci dostupných možností na úřady souběžně s tím, že vyvinete vlastní iniciativu a budete po zaměstnavateli vymáhat mzdu formou upomínek, máte velkou šanci na to, že zaměstnavatel mzdu uhradí aniž by došlo k soudnímu sporu.

Inkasní agentura

V případě, že zaměstnavatel mzdu přes veškeré vaše snažení neuhradí a nebude kontaktní, můžete využít služeb inkasní společnosti.

Inkasní společnost pohledávku buď odkoupí, nebo ji bude vymáhat tvým jménem. Standardně se vám vrátí 60-70% z pohledávky.

Inkasní společnosti jménem věřitele kontaktují dlužníky telefonicky, písemně nebo osobně.

Exekuce, soud

Samotná exekuce nebo zahájení soudního řízení je poslední a také nejkrajnější řešení, které se vám nabízí. 

Přistupujte k němu až ve chvíli, kdy vyčerpáte všechny výše uvedené možnosti. Zvážit můžete i podání trestního oznámení a to dle konkrétní situace, ve které se nacházíte.

Ohodnoťte článek