X

Co dělat, když zaměstnavatel porušuje zákoník práce

2 min čtení

Co dělat, když zaměstnavatel porušuje zákoník práce

Byli jste dosud spokojeni se svým zaměstnavatelem, ale jeho přístup k vám se v poslední době změnil?

  • Vyžaduje po vás nově zaměstnavatel práci přes čas nad rámec stanovených hodin,
  • zavádí noční směny ze dne na den bez povinné lékařské prohlídky,
  • nebo dokonce žádá, abyste písemně souhlasili s vyplácením příplatků za přes časy, práci v noci, o víkendu a ve svátek čtvrtletně namísto řádného vyplacení mzdy po výkonu práce - nejpozději však v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vznikl nárok na mzdu včetně zmíněných příplatků?

Co v takové nepříjemné situaci dělat?

Než se rozhodnete podat výpověď nebo než se necháte nově zavedeným pracovním tempem strhnout, bylo by vhodné jako první krok promluvit si s nadřízeným pracovníkem a zjistit příčiny.

Jaké jsou důvody, které vedou zaměstnavatele k zavádění nočních směn? Proč nevyžaduje lékařskou prohlídku, která je v takovýchto případech povinná? Nachází se snad firma ve špatné finanční situaci, že po vás zaměstnavatel požaduje souhlas s pozdním vyplácením příplatků? Zákoník práce tuto možnost nezná.

Najděte společnou řeč. Snažte se domluvit.

Společné řešení může být východiskem a běh firmy se tak vrátí či přiblíží původnímu stavu, nebude-li to možné, navrhněte kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám.

Výpověď z pracovního poměru s udáním důvodů

Až ve chvíli, kdy se zaměstnavatel staví k vašemu návrhu řešení odmítavě, nepřipouští-li diskuzi, můžete začít uvažovat o ukončení pracovního poměru formou výpovědi.

Udělali jste maximum pro to, abyste se dohodli a hájili tak sami sebe. Mnohdy se situace natolik vyhrotí, že je pro mnohé zaměstnance nepříjemné na pracovišti nadále setrvávat. Není výjimkou, že se změna firemní politiky a kultury negativně odrazí na fungování vztahů mezi kolegy.

Jste-li rozhodnuti podat výpověď, uveďte výpovědní důvody a upřesněte je paragrafy, které svým jednáním zaměstnavatel porušil.

Inspektorát práce

Není vaše vina, že zaměstnavatel porušuje zákon s předpisy a upírá vám tak práva vycházející ze zákoníku práce.

Rozhodnete-li se nastalou situaci dále řešit formou podání podnětu na Oblastní inspektorát práce, měli byste vědět, že inspektorát práce kontroluje dodržování povinností plynoucích z pracovně právních předpisů a ukládá pokuty v případě zjištění přestupku, správního deliktu.

Inspektorát práce nevymáhá nároky zaměstnanců. V případě vašich nároků za zaměstnavatelem platí možnost obrátit se na soud.

V podnětu adresovaném inspektorátu práce je vhodné uvést paragrafy, které zaměstnavatel svým jednáním porušil. Doložíte-li svá tvrzení, zvýšíte pravděpodobnost, že podnět bude přijat a bude provedena kontrola.

Termín zahájení kontroly je zpravidla do 5 měsíců, ve výjimečných případech i déle.

O přijetí podnětu a zahájení kontroly budete informováni písemně, pakliže podáte podnět jmenovitě.

Součástí oznámení o přijetí podnětu je formulář o zproštění povinnosti mlčenlivosti. Vyplníte-li a odešlete tzv. zproštění zpět, bude moci inspektorát a též inspektor provádějící kontrolu uvést vaše jméno. V opačném případě bude zachována mlčenlivost úřadu. S výsledkem kontroly budete samozřejmě též písemně seznámeni.

Zjistí-li se při kontrole zaměstnavatele a z předložených dokumentů, že došlo z jeho strany k porušení pracovně právních povinností, může být se zaměstnavatelem zahájeno správní řízení.

1.2/5 - (4 votes)
Jeden komentář
  1. Jitka

    Dobrý den mám dotas četla jsem že zezakona mužem pracovat max 12 hodin dene můj zaměstnavatel mi ale dal opcas 24 hod tohle muze

Komentáře jsou uzavřeny.

Komentovat