X

Syndrom ADHD

2 min čtení

Syndrom ADHD

Zkratka ADHD, která vychází z terminologie Americké psychiatrické asociace, označuje syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. Tímto syndromem trpí děti, které jsou nepozorné, nadměrně aktivní a často impulzivní.

Problémy s udržením pozornosti

Pro děti, které trpí syndromem ADHD, je typická porucha pozornosti, která se projevuje obzvlášť tím, že se nechají snadno rozptýlit vnějšími podněty a mají problémy s nasloucháním s plněním pokynů. Tyto děti se dále potýkají s tím, že příliš nedokážou zaměřit a udržet pozornost, velkým problémem pro ně je i soustředit se na úkol a dokončit jej.

Je pro ně rovněž typické to, že podávají nevyrovnaný výkon ve škole – jsou jako by zasněné. Také bývají nepořádné a celkem často ztrácejí své věci.

Vývojové opoždění

Syndrom ADHD je vývojovým opožděním, pro které je dále typická vysoká míra aktivity. Děti se syndromem ADHD tak nedokážou zůstat na jednom místě a jsou neustále v pohybu. Také jsou velmi impulzivní a mají malé sebeovládání. Tyto děti nejdříve na něco reagují nebo něco udělají a pak teprve přemýšlí.

Dalšími příznaky syndromu ADHD jsou potíže s přechodem k jiné činnostinepřiměřené reakce dokonce i na drobné podněty, malá sebeúctasociální nevyzrálost a často také agresivní chování.

Problémy s učením a navazováním přátelství

Děti trpící syndromem ADHD mívají zpravidla problémy s navazováním přátelství, a tak mají málo kamarádů. Proč tomu tak bývá? Může za to hlavně jejich impulzivita a omezená schopnost zvládnou pravidla společenského chování nebo sociální pravidla.

Jelikož jsou děti se syndromem ADHD nepozorné, hyperaktivní a impulzivní, mají přirozeně i problémy s učením. Často za ostatními ve třídě zaostávají. Některé děti se syndromem ADHD trpí rovněž specifickými poruchami učení – zpravidla při čtení a psaní.

Příčiny vzniku syndromu ADHD

Příčiny vzniku syndromu ADHD jsou různorodé. Může za něj například dědičnostonemocnění matky během těhotenství, strava během těhotenství, předčasný porod nebo užívání drog a alkoholu v těhotenství.

Mezi lidmi je zažitý mýtus, že porucha ADHD je způsobena špatnou nebo nedostačující výchovou. I když tomu tak není, sám syndrom ADHD může výchovu dítěte výrazně zkomplikovat. Jakmile se ovšem psychologům v pedagogicko-psychologické poradně, kam dítě s tímto syndromem dochází, podaří nastartovat vhodný terapeutický program, symptomy ADHD, které řada lidí považuje za výsledek špatné výchovy, se zpravidla zmírní.

Syndrom ADHD v dospělosti

Výskyt syndromu ADHD se pohybuje zhruba u tří až pěti procent školáků, a to častěji u chlapců nežli dívek. Tuto poruchu jsou odborníci schopni zjistit až u dítěte staršího čtyř let. U lidí, kteří trpěli syndromem ADHD v dětství, se tato porucha často objevuje i v období dospívání a dospělosti. Pro představu, zhruba procento až dvě dospělé populace splňuje kritéria pro syndrom ADHD.

Ohodnoťte článek