X

Puberta u dívek

2 min čtení

Puberta u dívek

Děvčata začínají dospívat kolem dvanácti let, v některých případech ovšem již před desátým rokem života. Puberta u dívek v současné době nastupuje o několik let dříve, než tomu bylo u současné generace čtyřicátnic.

Kratší vývojový proces nežli u chlapců

Dívčí puberta je podle odborníků spíše relativně kratším a uzavřenějším vývojovým procesem, než je tomu u chlapců. V tomto období se u dívek objevují nejen první projevy pohlavní zralosti, jako například první menstruace, růst prsou nebo pubického ochlupení, ale dochází i k vyrovnání rozdílů mezi rychlým tělesným a pomalejším psychickým vývojem.

 

Tělesné změny

Dívky v období puberty již tolik nerostou. Dochází však k vyvažování tělesných proporcí a tvar dívčí postavy dostává „dospěláckou“ podobu. Pro děvčata je tedy typická oblejší postava s výraznějšími boky a většími prsy.

Vlivem toho, že se s příchodem puberty u dívek změnily tělesné proporce, dochází také ke změně jejich pohybové koordinace. Dívky tak například získávají ladnější pohyby.

 

Vzrůstá význam zevnějšku

Pro dívky, které se zrovna dostaly do puberty, výrazně vzrůstá význam zevnějšku. Věnují větší pozornost své tváři a svému tělu, začínají o sebe mnohem více pečovat, malují se, experimentují s vlasy atd. Velkým význam pro ně hraje také oblečení, které se stává součástí jejich vlastní identity.

Dívky na rozdíl od chlapců trpí v pubertě častěji pocitem nespokojenosti se svým vzhledem. Připadají si neatraktivní, nelíbí se jim jejich obličej nebo tvary těla a často si připadají i tlusté. A jsou z toho velmi nešťastné. Navíc bývají negativně ovlivněny i „dokonalými“ tvářemi a těly modelek a hereček, které znají z časopisů.

 

Citový vývoj

U dívek, ale i u chlapců v pubertě se uvolňuje citová vazba k rodičům. Pubescenti začínají nově navazovat daleko intenzivnější přátelství se svými vrstevníky než kdy předtím. Hned na počátku puberty se totiž nově objevuje potřeba důvěrného vztahu s přítelem. Později bude tento vztah, pro který je charakteristická důvěra a možnost se svěřit, nahrazen vztahem partnerským.

 

Předčasná puberta

Dívky daleko častěji než chlapce dostihuje tzv. předčasná puberta. Dochází k ní tehdy, objeví-li se u dívky sekundární pohlavní znaky (tj. růst prsou, růst pubického ochlupení, první akné) ještě před osmým rokem jejího života. V tomto případě by rodiče rozhodně měly s dívkou zavítat k jejímu dětskému lékaři, jinak svou dcerku vystaví mnoha zdravotním rizikům.

Podle lékařů má na předčasný nástup puberty u dívek vliv především jejich životní styl, dále genetické dispozice, možným viníkem je i dlouhodobý stres. Každopádně u většiny dívek, jež trpí předčasnou pubertou, však lékaři konkrétní příčinu objasnit nedokážou.

1/5 - (1 vote)