Praktické

Jak zjistit rodné číslo

2 min čtení

Jak zjistit rodné číslo

Rodné číslo je unikátní číselný kód, který je přidělen každému občanu v ČR. Tento číselný kód není náhodný, je odvozen od pohlaví a dne narození člověka. Každý stát má rodná čísla svých občanů stanoven jinak, některé státy používají kódy složené z písmen i číslic. Stejné rodné číslo jako je v České republice, mají i občané Slovenské republiky.

Jak zjistit rodné číslo?

Kompletní rodné číslo najdete na občanském průkaze, kartičce zdravotní pojišťovny nebo v rodném listě. U podnikatelů najdete rodné číslo v Obchodním rejstříku, online vedeném na www.justice.cz.

Kromě posledního čtyřčíslí si ho také můžete odvodit z data narození a pohlaví.

Pojďme se na formát rodného čísla podívat podrobněji.

Formát rodného čísla

Jak už bylo řečeno, rodné číslo není náhodně složené číslo. Skládá se devíti (pro osoby narozené před rokem 1953) nebo z desíti čísel. Prvních šest čísel je odvozeno z data narození a pohlaví, a za lomítkem je čtyřčíslí, které už se nedá odvodit, slouží k rozlišení osob narozených ve stejný den. Desetimístná rodná čísla jsou dělitelná 11 beze zbytku a jejich formát je následující:

RRMMDD/XXXX

  • RR – první dvojčíslí je složeno z posledních dvou čísel roku narození. Osoby narozené roku 1989 tak mají první dvojčíslí ve tvaru 89.
  • MM – druhé dvojčíslí označuje měsíc narození, u žen je navíc toto dvojčíslí zvětšeno o 50. Pokud se tedy žena narodila v únoru, bude toto dvojčíslí 52. Muž narozený v únoru má dvojčíslí 02.
  • DD – poslední dvojčíslí před lomítkem označuje den narození. Osoba narozená 15.února, bude mít toto dvojčíslí 15.

Pokud jsou všechna platná čtyřčíslí obsazena, existuje od roku 2004 možnost připočíst k číslu měsíce ještě 20. V rodném čísle ženy lze tedy připočíst celkem 70 k číslu MM.

  • XXXX – používá se k odlišení osob narozených ve stejný den. Poslední z čísel tohoto čtyřčíslí se nazývá kontrolní číslo a slouží k tomu, aby doplnilo celý kód rodného čísla tak, aby toto desetimístné číslo bylo dělitelné 11 beze zbytku.

Jak ověřit správnost rodného čísla?

Správnost rodného čísla lze ověřit jednoduchým vzorečkem.

V případě desetimístného rodného čísla stačí sečíst vždy dvojice čísel RR + MM + DD + XX + XX. Výsledek musí být celé číslo. Pokud vám součet vyjde jako nějaké číslo s desetinným místem, tak je rodné číslo špatně.

Formát rodného čísla v budoucnu

Protože je rok narození v rodném čísle znázorněn posledním dvojčíslím, od roku 2054 může nastat problém s jedinečností kódu rodného čísla pro osoby narozené v roce 1954. Od roku 2054 tedy bude nutné zavést některý další identifikátor k odlišení jednotlivých osob.

Náhled lekcí kurzu o blogování

Chceš se živit blogováním?

Nemusíš být celebritou, aby tě blog mohl živit.
Ke slušným ziskům stačí i malá návštěvnost.

Stačí se naučit, jak vydělávat pomáháním svým čtenářům.

Jak na to?
 
Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *