X

Jak zjistit IBAN svého účtu

< 1 min čtení

Jak zjistit IBAN svého účtu

IBAN, neboli mezinárodní číslo účtu (International Bank Account Number), se používá při mezistátní formě bankovního styku. Toto číslo účtu má svou standardizovanou formu, kterou je potřeba dodržovat.

Podle IBANU lze poznat stát, ze kterého platba pochází (nebo přichází), ale také banku, ze které byla platba odeslána (nebo na kterou má být platba přijata).

Formát čísla IBAN

Ačkoli bylo řečeno, že IBAN je mezinárodní číslo účtu, může obsahovat jak čísla, tak také písmena.

CZ KK XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  • CZ – je kód země, konkrétně České republiky, každá země má svůj unikátní kód. První dva znaky IBANU jsou vymezeny právě pro kód země.
  • KK – další dva znaky slouží jako kontrolní číslice, které slouží k programové kontrole čísla (z důvodu možného chybně zadaného čísla).
  • XXXX – obsahuje maximálně 30 znaků, které tvoří kód banky a číslo účtu přidělené touto bankou. Standardně je tato část IBANu dlouhá 20 znaků.

Jak zjistit IBAN?

Každá země si určuje vlastní strukturu IBANu, musí si ale stanovit, kde bude kód banky a také pevné pozice čísla účtu.

Asi nejjednodušší variantou při skládání čísla IBAN je využít online kalkulačku (zde platí: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ – nespoléhejte se na to, že online kalkulačky zobrazují vždy správný výsledek).

Svůj IBAN ale můžete získat také na svém výpisu z platebního účtu, prostřednictvím internetového bankovnictví, kde je váš IBAN uveden, nebo ve vaší bance.

Jak si IBAN odvodit svépomocí?

IBAN můžete odvodit také sami. Pokud je vaše číslo například 19-0123456789/0100, pak váš IBAN bude: CZ65 0100 0000 1901 2345 6789. Všimněme si, že kód banky je druhé čtyřčíslí a číslo účtu jsou označeny posledními třemi čtyřčíslími.

Vždycky ale dejte přednost IBANu, který vidíte ve svém internetovém bankovnictví, nebo který vám jiným způsobem poskytne vaše banka.

5/5 - (1 vote)