X

Jak zjistit rodné číslo a rozluštit všechna tajemství jeho formátu

2 min čtení

Jak zjistit rodné číslo a rozluštit všechna tajemství jeho formátu

Rodné číslo je unikátní číselný kód, který je přidělen každému občanu v ČR. Tento číselný kód není náhodný, je odvozen od pohlaví a dne narození člověka. Každý stát má rodná čísla svých občanů stanoven jinak, některé státy používají kódy složené z písmen i číslic. Stejné rodné číslo jako je v České republice, mají i občané Slovenské republiky.

Jak zjistit rodné číslo?

Kompletní rodné číslo můžete najít:

 • na občanském průkaze,
 • na kartičce zdravotní pojišťovny
 • v rodném listě,
 • v oddacím listě,
 • v dokladu o registrovaném partnerství,
 • v úmrtním listě,
 • na dokladu o přiděleném rodném čísle,
 • v cestovním pasu,
 • v průkazu o povolení k pobytu cizince.

U podnikatelů najdete rodné číslo v Obchodním rejstříku, online vedeném na www.justice.cz.

Kromě posledního čtyřčíslí si ho také můžete odvodit z data narození a pohlaví.

Pojďme se na formát rodného čísla podívat podrobněji.

Formát rodného čísla

Jak už bylo řečeno, rodné číslo není náhodně složené číslo. Skládá se devíti (pro osoby narozené před rokem 1953) nebo z desíti čísel. Prvních šest čísel je odvozeno z data narození a pohlaví, a za lomítkem je čtyřčíslí, které už se nedá odvodit, slouží k rozlišení osob narozených ve stejný den.

Desetimístná rodná čísla mají následující formát:

RRMMDD/XXXX

 • RR – první dvojčíslí je složeno z posledních dvou čísel roku narození. Osoby narozené roku 1989 tak mají první dvojčíslí ve tvaru 89.
 • MM – druhé dvojčíslí označuje měsíc narození, u žen je navíc toto dvojčíslí zvětšeno o 50. Pokud se tedy žena narodila v únoru, bude toto dvojčíslí 52. Muž narozený v únoru má dvojčíslí 02.
 • DD – poslední dvojčíslí před lomítkem označuje den narození. Osoba narozená 15.února, bude mít toto dvojčíslí 15.

Pokud jsou všechna platná čtyřčíslí obsazena, existuje od roku 2004 možnost připočíst k číslu měsíce ještě 20. V rodném čísle ženy lze tedy připočíst celkem 70 k číslu MM.

 • XXXX – používá se k odlišení osob narozených ve stejný den. Poslední z čísel tohoto čtyřčíslí se nazývá kontrolní číslo a slouží k tomu, aby doplnilo celý kód rodného čísla tak, aby toto desetimístné číslo bylo dělitelné 11 beze zbytku.

Jak ověřit správnost rodného čísla?

Správnost rodného čísla lze ověřit jednoduchým vzorečkem. Desetimístná rodná čísla jsou totiž dělitelná 11 beze zbytku. Pokud vám výsledek vyjde jako nějaké číslo s desetinným místem, tak je rodné číslo špatně.

Desetimísté rodné číslo může mít za lomítkem 4 nuly. Těmi začíná série, která končí čtyřmi devítkami.

Naopak devítímístné rodné číslo má za lomítkem trojčíslí, z nich nejmenší je 001. Tři nuly se nepřidělovaly.

Devítimístná rodná čísla se přidělovala lidem narozeným před 1. lednem 1954. Rok tomu tedy musí odpovídat.

Formát rodného čísla v budoucnu

Protože je rok narození v rodném čísle znázorněn posledním dvojčíslím, od roku 2054 může nastat problém s jedinečností kódu rodného čísla pro osoby narozené v roce 1954. Od roku 2054 tedy bude nutné zavést některý další identifikátor k odlišení jednotlivých osob.

4.7/5 - (3 votes)