X

Jak zjistím jestli se mi tepelné čerpadlo vyplatí oproti ostatním zdrojům tepla?

2 min čtení

Jak zjistím jestli se mi tepelné čerpadlo vyplatí oproti ostatním zdrojům tepla?

Tepelná čerpadla fungují tak, že si berou teplo z okolí (vzduch, voda či země) a předají je chladivu. Odtud pak teplo putuje do výparníku, kde se po vypaření nasaje kompresorem. Kompresor plyn stlačí a zahřeje, posléze odvede do výměníku. Odtud už se teplo dostane do topného systému, kde zase kondenzuje (stává se kapalinou) a směřuje opět do výparníku a celý proces může být zopakován.

Tepelné čerpadlo vs. ostatní zdroje tepla

Pokud bychom chtěli srovnat náklady, které nám za rok vzniknou používáním různých druhů tepla, musíme zahrnout jednak cenu samotného paliva (ať je to dřevo, uhlí, zemní plyn nebo elektřina) a dále také náklady spojené s průběžnou údržbou topné metody.

S přihlédnutím na tyto faktory pak můžeme vyčíslit náklady topné metody na rok:

  • hnědé uhlí – 39 123 Kč,
  • černé uhlí – 44 436 Kč,
  • koks – 48 720 Kč,
  • zemní plyn – 48 545 Kč,
  • elektřina přímotop – 41 981 Kč,
  • tepelné čerpadlo – 35 600 Kč.

Jak si tedy můžeme všimnout, tepelné čerpadlo má nejnižší náklady za rok.

Kde se dají tepelná čerpadla použít?

Odborníci na tepelná čerpadla tvrdí, že tento druh topného systému lze využít v nových i starých domech. V novostavbách jej využije tam, kde máte podlahové topení a radiátory, ve starých zástavbách s teplovodním systémem, kde byly velké litinové radiátory.

Mimo to je vhodné tepelné čerpadla využít i v bytových domech s dálkovým vytápěním.

Naopak se nehodí v domech, kde radiátory vytápí s vysokou výstupní teplotou (přes 70 °C) – tedy například tam, kde využíváme topení v kotli na tuhá paliva.

Mají tepelná čerpadla využití i v horách?

O tepelných čerpadlech panuje všeobecný mýtus, že spolehlivě fungují při vyšších teplotách. Nízké teploty, které jsou například v horách, prý znemožňují jejich spolehlivou funkci. Toto je ale mýtus.

Tepelná čerpadla mohou spolehlivě fungovat až do teploty – 20 °C a není pravda, že čím teplejší je okolí, tím jsou účinnější. Tak například tepelná čerpadla fungují lépe v teplotách -7 °C než při teplotě -3 °C.

4/5 - (2 votes)