X

Jak vybrat nejlepší povinné ručení?

4 min čtení

Jak vybrat nejlepší povinné ručení?

Jak z názvu dnešního článku vyplývá, povinné ručení je něco, čemu se jako majitelé auta jednoduše nevyhneme. Přesto je při jeho výběru i rušení třeba brát ohled na řadu faktorů, které si představíme v následujících řádcích. Pokud tedy tápete ve světe povinného ručení, jste na správném místě.

Co je povinné ručení a jak se liší od havarijního?

V prvé řadě je důležité si ujasnit, co povinné ručení je, a co také není. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ze své podstaty je povinností každého vlastníka motorového vozidla, ať už auta či motorky. Důvod je prostý – povinné ručení kryje škody, které bychom potenciálně mohli způsobit při používání vozu ostatním. Tím nás povinné ručení chrání před situací, kdy nemáme jak zaplatit finanční nároky poškozené strany.

Jako doklad o uzavření povinného ručení nám slouží zelená karta, kterou po uzavření smlouvy o povinném ručení dostaneme od pojišťovny.

A co tedy povinné ručení není? Rozhodně se nejedná o pojistku, která by kryla škody, které si na vozidle způsobíme my sami. Od toho existuje havarijní pojištění. To kryje především situace, kdy viník škody není znám, tedy například vandalismus, škody způsobené počasím a dalšími externími vlivy, odcizením či například srážkou s divokou zvěří.

Kdo platí povinné ručení, vlastník či provozovatel?

Frekventovanou otázkou, se kterou se u povinného ručení často setkáváme, je, kdo platí povinné ručení – vlastník automobilu, či jeho provozovatel? Platbu jako takovou může zadat kdokoliv, důležité je zejména jméno na smlouvě o povinném ručení. Ani v tomto případě však zákon nijak nevymezuje, kdo pojistníkem může a nemůže být.

Ať už jste tedy vlastník auta, či pouze osoba, která ho používá (tedy provozovatel), vždy máte možnost uzavřít povinné ručení. Zároveň se může jednat o osobu, která není ani vlastníkem, ani provozovatelem – na pojistné smlouvě mohou tedy vystupovat tři různé osoby.

Důležité je však myslet na to, že na samotné smlouvě musí být údaje o provozovateli i vlastníkovi shodné s údaji na velkém technickém průkaze.

Co se stane při nezaplacení povinného ručení?

Jelikož je povinné ručení vyžadováno zákonem, je jasné, že jeho neplacení se nevyplácí. V případě, že například zapomenete pojištění zaplatit, pošle vám pojišťovna upomínku. Po nezaplacení ani po druhé upomínce pojištění automaticky zaniká – to však neznamená, že zanikla povinnost zaplatit. Pokud nedoplatíte dluh, bude ho s vámi řešit Česká kancelář pojistitelů. V konečném důsledku může dojít až k exekuci.

Tyto následky hrozí i v případě, že vám v garáži stojí auto, se kterým nejezdíte a neplatíte za něj povinné ručení, ale neodhlásili jste ho z registru vozidel. To je prakticky jediný způsob, jak se v případě, že vlastníte auto, vyhnout placení pojistného. Pokud však auto z registru odhlásíte, nesmíte s ním již na cesty – v případě, že jezdíte s autem vyřazeným z registru, se můžete těšit na pěkně tučnou pokutu, která se může vyšplhat až k 10 000 Kč.

Poslední situace, která může nastat, je dopravní nehoda s nepojištěným vozidlem. Ani to není žádný med – budete totiž muset zaplatit veškeré výdaje z vlastní kapsy. Částky za nehodu se však mohou vyšplhat až ke stovkám tisíců korun, zejména v případě, že se ke škodám na autě přidají i léčebné výdaje. K tomu je potřeba přičíst i pokutu od České kanceláře pojistitelů, kdy za každý den, kdy není auto pojištěno, zaplatíme až 200 Kč.

Kdy zaplatit povinné ručení při koupi ojetého vozu?

Pokud kupujete ojeté auto, povinnost pojistit ho v rámci povinného ručení na vás přechází v okamžiku, kdy jsou na vás přepsána vlastnická práva. To znamená, že už v okamžiku podpisu kupní či darovací smlouvy musíte mít vozidlo pojištěné. Předchozí majitel tedy musí auto odhlásit z povinného ručení ještě před podpisem smlouvy. V tomto případě je vhodné postupovat po vzájemné domluvě, aby nedošlo ke dvojitému pojištění.

Kdy sjednat povinné ručení?

Jak již bylo řečeno, povinné ručení musíme sjednat k datu, kdy se stáváme majitelem vozu (v případě, že povinné ručení za vás nesjedná například provozovatel či jiná osoba). To se týká jak ojetých, tak nových vozidel.

Je však důležité si uvědomit, že majitelem jsme od chvíle podpisu smlouvy, ne až po zapsání do velkého technického průkazu.

Nejlepší povinné ručení aneb nejlevnější není vždy nejlepší

Co se týče samotného výběru povinného ručení, na internetu naleznete celou řadu srovnávačů, které vám pomohou najít to nejlevnější povinné ručení. Na cenu pojištění má vliv řada faktorů, a to jak objem a výkon motoru či stáří vozu, tak například věk řidiče, místo jeho bydliště či zejména počet měsíců bez nehody.

Při výběru pojištění je však třeba brát ohled nejen na cenu, ale také kvalitu pojištění. Nejlepší povinné ručení vyberete na základě výše limitů, tedy maximální částky, kterou je pojišťovna schopna vyplatit v případě nehody. Dalším důležitým kritériem kvalitního pojištění je také zejména rozsah asistenčních služeb a dalších přidaných hodnot. Rozhodně se tedy nenechejte nalákat nejnižší cenou, ale zvolte raději kompromis mezi nejlevnějším a nejlepším pojištěním.

Vyzkoušejte například tento:

Kdy změnit povinné ručení?

Pro změnu povinného ručení se zpravidla rozhodneme v případě, že nám pojišťovna navýší cenu pojistného, či když například autem příliš nejezdíme a chceme odlehčit rodinnému rozpočtu, aniž bychom auto odhlašovali z registru vozidel. V mnoha případech také můžete získat naprosto stejné podmínky pojištění za stejnou cenu u jiné pojišťovny.

Pamatujte však na to, že výpověď vaší stávající pojišťovně musí být dodána šest týdnů před koncem pojistného období. Zároveň můžeme od smlouvy odstoupit do dvou měsíců po uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.

Bezplatně můžete odejít také v případě, že pojišťovna navýší cenu pojistného. Po oznámení navýšení máte jeden měsíc k bezplatnému zrušení.

Kdy zaniká povinné ručení?

Nejčastěji povinné ručení zaniká změnou vlastnictví vozu, tedy například darováním, prodejem či dědictvím. Tyto důvody je však třeba nahlásit včas pojišťovně – v případě, že prodáte auto, ale nenahlásíte změnu vlastnictví pojišťovně, máte nadále povinnost povinné ručení platit, přestože již nejste majitelem vozu. A to i v případě, že nový majitel již auto také pojistil, a došlo tedy ke dvojímu pojištění.

Dalším, již zmiňovaným způsobem, jak může povinné ručení zaniknout, je odhlášení auta z registru vozidel. I v tomto případě je však nezbytné vše nahlásit a doložit pojišťovně, aby nedošlo k případným sporům.

Existují však i další, méně časté způsoby zániku povinného ručení – těmi je například odcizení vozidla, které se většinou datuje ke dni, kdy bylo odcizení nahlášeno policii. Opět je nezbytné vše oznámit pojišťovně.

4.2/5 - (5 votes)