X

Co musí obsahovat kupní smlouva na auto?

3 min čtení

Co musí obsahovat kupní smlouva na auto?

Koupě nebo prodej automobilu je v dnešní době vcelku běžnou záležitostí. Nezáleží ani moc na tom, zda automobil kupujete od autobazaru nebo soukromé osoby. Není ani důležité, jestli stojíte na straně kupujícího nebo prodávajícího. Kupní smlouva při koupi vozu by měla obsahovat jednak náležitosti stanovené zákonem, ale také další ustanovení, která vás budou chránit, ať už jste na straně prodejce nebo kupujícího.

Co si při uzavírání kupní smlouvy na automobil pohlídat a na čem výslovně trvat?

Zákonné náležitosti

Kupní smlouva na vozidlo je standardní smlouvou o koupi věci movité. Stejně jako například nájemní smlouva musí obsahovat zákonné náležitosti. Zákon je založený na smluvní volnosti a nestanovuje příliš mnoho omezení nebo podmínek. Rozhodně se ale vyplatí i to málo znát, abyste nebyli překvapeni neplatností smlouvy.

  1. Začněte s označením stran – zdá se to jako banalita, ale vždy si na označování stran dejte záležet. K čemu vám bude, že v kupní smlouvě je nějaký Franta Novák, když nebudete vědět, na které adrese bydlí?
  2. Správně specifikujte předmět kupní smlouvy – o vozidle které prodáváte/kupujete dejte co nejvíc informací. Usnadní to případné spory ohledně vad automobilu.
  3. Forma – zákon pro kupní smlouvu automobilu nestanovuje povinnost písemné formy, ale přesto se velmi doporučuje. Jen těžko se prokazují skutečnosti, když o nich neproběhne žádný zápis a hovoříme pak o „tvrzení proti tvrzení“.
  4. Cena – zákon neříká, že by cena musela být pevně určena. Stanovuje však, že by mělo dojít alespoň k určení způsobu jejího výpočtu. Což je, jak musíte uznat, dost praktické.

Co v kupní smlouvě zkontrolovat?

Máte-li vyřešené zákonné náležitosti, můžete se zaměřit na nepovinná ustanovení. Pokud ve smlouvě žádná taková nejsou, je třeba uvážit, zda takovou smlouvu chcete podepsat. Pokud totiž smlouva mlčí, užije se zákona, jehož znění vás leckdy může i nemile překvapit.

Kdo vozidlo přehlásí?

V kupní smlouvě se často stanovuje, zda povinnost k přehlášení vozidla (a často i povinnost uhradit veškeré poplatky s tím spojené) má kupující, či prodávající. Dnes se již nevyužívá způsobu tzv. polopřevodu, tudíž celý převod může být soustřeďován v rukách jedné osoby. Ze zákona má tuto povinnost prodávající a kupující mu k tomu musí poskytnout potřebnou součinnost.

Nesplní-li prodávající tuto zákonnou povinnost, hrozí mu pokuta až 50 000,- Kč.

Na základě ustanovení v kupní smlouvě a plné moci lze však tuto povinnost přesunout na kupujícího. V tomto případě pak doporučujeme stanovit i nějakou smluvní pokutu, která by kupujícího motivovala k tomu povinnost skutečně splnit, a také přidat větičku, že porušení povinnosti zakládá prodávajícímu právo odstoupit od smlouvy.

Ustanovení o přenesení povinnosti přehlásit vozidlo na kupujícího je totiž samo o sobě těžko vynutitelné.

Prohlášení o vlastnickém právu

Častým ustanovením v kupní smlouvě o koupi automobilu také bývá prohlášení prodávajícího, že je výlučným vlastníkem daného vozidla, a že na něm neváznou žádná práva třetích osob nebo jiné právní vady.

Jde o dosti praktické ustanovení, protože byste asi nebyli nadšení, kdyby za vámi někdo přišel s tím, že je skutečným vlastníkem vozidla. Nabytí věci od nevlastníka sice občanský zákoník upravuje, ale nutno podotknout, že s tímto prohlášením jste v lepší procesní situaci.

Srozumění se stavem vozidla

Prohlášení podobného stylu se ve smlouvě často objevuje i ze strany kupujícího. Často totiž kupující prohlašuje, že je seznámen se stavem vozidla včetně jeho nedostatků. V souvislosti s tím se často prodávající zavazuje, že mu nejsou známy žádné vady vozidla, o kterých by kupujícího neinformoval. Žádné z těchto prohlášení však nevylučuje odpovědnost prodávajícího za skryté vady, tzn. za vady, které při běžné prohlídce automobilu nešly odhalit.

Garance najetých kilometrů

Máte-li pochyby o původu vozidla a nemáte-li k dispozici doklady, které by jeho historii jednoznačně prokazovaly, trvejte na garanci najetých kilometrů do kupní smlouvy.

Prodávající se často tváří ohledně najetých kilometrů dost sebevědomě a vylučují jakoukoliv možnost nesouladu stavu najetých kilometrů se skutečností. V případě, že je to pravda, neměl by mít problém s výslovnou garancí ve smlouvě.

I když na rozdíl v najetých kilometrech přijdete, bude se vám těžko dokazovat. S garancí najetých kilometrů v kupní smlouvě se tomu ale vyhnete. K prokázání vám totiž bude stačit jen kupní smlouva a protokol z např. autorizovaného servisu, kde jsou schopni skutečně najeté kilometry odhalit.

Ať už jste v pozici kupujícího nebo prodávajícího, nebuďte hloupí a kupní smlouvu sepište tak, aby vám poskytla maximální ochranu. Není totiž nic nepříjemnějšího než řešit vzniklé nesrovnalosti až s odstupem času. Pokud si nejste ohledně správného sepsání jistí, požádejte o pomoc nějakého právníka, který vám kvalitní kupní smlouvu na auto sepíše.

5/5 - (1 vote)